Μενού Κλείσιμο

Η πρωτοβουλία του Earthquake Network

Οι ειδοποιήσεις για σεισμούς σε πραγματικό χρόνο στο smartphone σας είναι δυνατή χάρη στον Ανιχνευτή Σεισμών. Το Earthquake Network είναι ένα επιστημονικό πρότζεκτ για πολίτες που ξεκίνησε το 2012 και θέτει σε εφαρμογή ένα μαζικό σύστημα Έγκαιρης Ειδοποίησης Σεισμών βασιζόμενο σε δίκτυα smartphone. Περισσότεροι από 18 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν μέρος στο πρότζεκτ Earthquake Network και το δίκτυο έχει στείλει περισσότερες από 6’000 ειδοποιήσεις σεισμών σε πραγματικό χρόνο. Σε πολλές σεισμογενείς χώρες, το Earthquake Network είναι το μόνο σύστημα ειδοποίησης ανοιχτό στους πολίτες. Για την συμμετοχή σας στο δίκτυο και την λήψη ειδοποιήσεων εγκαταστήστε την εφαρμογή Ανιχνευτής Σεισμών.

Download App

Η ιδέα είναι η χρήση του επιταχύμετρου που υπάρχει σε κάθε smartphone για την ανίχνευση της δόνησης που προκαλείται από τον σεισμό σε πραγματικό χρόνο. Όταν ανιχνεύεται ένα σεισμός, στέλνεται μία ειδοποίηση σε όλα τα smartphone που βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής. Εάν δεν βρίσκεστε πάρα πολύ κοντά στο επίκεντρο, μπορείτε να λάβετε την ειδοποίηση εγκαίρως και μπορείτε να προστατευτείτε πριν φθάσουν σ’ εσάς τα καταστροφικά σεισμικά κύματα.