Μενού Κλείσιμο

Κανόνες συνομιλίας

Ο χώρος συζήτησης που παρέχεται από την εφαρμογή έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών κατά την διάρκεια έκτακτων αναγκών σε καταστάσεις σεισμού. Ο χώρος συζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχολιασμό άλλων θεμάτων μόνον εφόσον δεν υπάρχει σε εξέλιξη έκτακτη ανάγκη.

Για προσωπικές απόψεις πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιωτικά μηνύματα. Ο χώρος συζήτησης απαγορεύεται σε χρήστες κάτω των 18 ετών. Απαγορεύεται επίσης:

  • Η ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών στον χώρο συζήτησης (όπως αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις, κλπ.)
  • Η διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή διαδικτυακών τόπων που δεν αφορούν το θέμα του σεισμού ή την έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση σεισμού
  • Η δημοσίευση σεισμικών προβλέψεων που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα
  • Η διασπορά πανικού μεταξύ των χρηστών με αναληθείς πληροφορίες ή χωρίς επιστημονική βάση
  • Η δημιουργία ψεύτικων προφίλ χρηστών
    Η δημιουργία πολλαπλών προφίλ
  • Η χρήση ιδιωτικών μηνυμάτων προς ενόχληση άλλων χρηστών
  • Η χρήση διαφορετικής γλώσσας από αυτήν του χώρου συζήτησης

Κατά την διάρκεια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού συνιστάται να μην στέλνετε ανώφελα μηνύματα ή ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν συμβουλευόμενοι την λίστα και τον χάρτη σεισμών.

Οι συντονιστές (moderator) είναι υπεύθυνοι για την εξακρίβωση της τήρησης των παραπάνω κανόνων. Χρήστες που δεν υπακούν στους κανόνες ή που προσβάλλουν άλλους χρήστες θα υποβάλλονται σε φραγή. Ο χρήστης που θεωρεί ότι έχει υποβληθεί άδικα σε φραγή μπορεί να το καταγγείλει στο futurainnovationsrl@gmail.com

Ο διαχειριστής της εφαρμογής διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει σε φραγή λογαριασμούς χρηστών (και συντονιστών/moderators) κατά την κρίση του και να παύει την υπηρεσία συζήτησης οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν χρησιμοποιείται δεόντως.