Μενού Κλείσιμο

Ψάξε και σώσε

Όταν ένας σεισμός ανιχνεύεται σε πραγματικό χρόνο, η εφαρμογή Ανιχνευτής Σεισμών στέλνει αυτόματα τις συντεταγμένες σου σε μία λίστα έμπιστων επαφών. Αυτό είναι χρήσιμο σε επεμβάσεις διάσωσης εάν είσαι παγιδευμένος κάτω από χαλάσματα και δεν μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Εάν η δόνηση ανιχνευτεί σε πραγματικό χρόνο, η θέση σου στέλνεται πριν υπάρξουν προβλήματα με το Internet.