Μενού Κλείσιμο

Πληροφορίες

Η πρωτοβουλία Earthquake Network στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μαζικού συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης σεισμών βασισμένου στα smartphone που είναι σε θέση να ανιχνεύει σεισμούς σε πραγματικό χρόνο και να ειδοποιεί τον πληθυσμό. Τα smartphone (ή tablet) είναι σε θέση να ανιχνεύουν σεισμούς χάρη στο επιταχύμετρο που έχει κάθε smartphone.

Όταν ανιχνεύεται ένας σεισμός, κοινοποιείται αμέσως στους χρήστες που έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή. Καθώς τα σεισμικά κύματα μεταδίδονται με μία δεδομένη ταχύτητα (μεταξύ 5 και 10 km/s), είναι δυνατόν να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός πριν φθάσουν τα καταστροφικά κύματα του σεισμού.

Σημειώστε ότι το σύστημα στην παρούσα φάση είναι πειραματικό. Η ανίχνευση σεισμών επηρεάζεται από τον αριθμό ενεργών συσκευών στην περιοχή που έχει πληγεί από τους σεισμούς, από την χωρική κατανομή τους και από την ευαισθησία των επιταχύμετρων.

Η εφαρμογή εμφανίζει επίσης πληροφορίες για τους σεισμούς που έχουν ανιχνευτεί από τα εθνικά και διεθνή σεισμικά δίκτυα. Οι πληροφορίες για έναν δεδομένο σεισμό συνήθως δημοσιεύονται με καθυστέρηση που κυμαίνεται από λίγα λεπτά μέχρι πολλές ώρες, ανάλογα με το δίκτυο.